© KlikPensioen

De KlikpensioenManager

De KlikPensioen® Manager is het centrale (software) systeem dat de automatische aansturing verzorgt van en tussen de pensioenadministratie en de beleggingsadministratie/-implementatie. Dit systeem is compatible met bestaande administratie- en beleggingssystemen en kan binnen een bestaande infrastructuur worden geïntegreerd.

grafiek-3