© KlikPensioen

De resultaten

In  het analyserapport KlikPensioen: analyse en vergelijking met beschikbare premieregelingen worden de uitkomsten van het ALM-onderzoek van Triple A getoond naar de resultaten van KlikPensioen versus de huidige, in DC gangbare, life cycle methodiek:

Samengevat zijn de resultaten van KlikPensioen®:

  • De volatiliteit op de financiële markten gedurende conjuncturele cycli wordt benut om de beoogde pensioenuitkering deel voor deel vast te klikken
  • Er wordt niet meer beleggingsrisico genomen dan benodigd is
  • De beoogde pensioenuitkering wordt met een hoge mate van zekerheid gerealiseerd
  • De kans op een beduidend lagere pensioenuitkering is klein

 

grafiek-2