© KlikPensioen

Over KlikPensioen

Klikpensioen® is de innovatieve pensioenoplossing waarmee deelnemers stapje voor stapje hun gewenste pensioenuitkering bij elkaar beleggen. Het kan worden gezien als de optimale synthese van de sterke punten van Defined Contribution en Defined Benefit systemen.

KlikPensioen® is binnen de huidige wettelijke kaders toepasbaar voor premieregelingen en voor gecombineerde premie- /uitkeringsregelingen en derhalve interessant voor:

  • Verzekeraars
  • PPI’s
  • (Algemeen) Pensioenfondsen

Interesse? Neem contact op.